หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายพงศ์กรณ์ สุพรรนานนท์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไล่โว่
โทร : ๐๖๒-๓๕๔-๗๐๕๔
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสุเทพ มีเย็น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : ๐๘๑-๔๙๐-๑๓๗๒


นายนิธิโรจน์ พันธุ์ภักดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : ๐๙๘-๕๖๙-๐๒๑๕


นายกิติวุฒิ กลั่นแกล้ว
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : ๐๙๖-๗๓๙-๗๖๒๕