หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรค์ปกครองส่วนท้องถิ่น [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 41  
 
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 25  
 
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๖๐ [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 42  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่๗) พ.ศ.๒๕๖๒ [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 32  
 
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 50  
 
พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
พระราชบัญญัติการสาธารสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 25  
 
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ [ 5 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 26  
 
  (1)  
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : ๐๓๔-๕๙๕๔๙๖
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10