หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ไล่โว่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
 
 
 
 
 
 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
ในอดีตกาลชาวกะเหรี่ยงจากพม่าได้อพยพเข้ามาในไทยหลายครั้ง มีคำคำบอกเล่ากันว่าในสมัยกรุงธนบุรีช่วง พ.ศ. ๒๓๑๗ ชาวกะเหรี่ยงจากหมู่บ้านเมกะวะในเขตเมืองเมาะละแหม่(เมาะตะมะ) ได้อพยพเข้ามาอยู่ในทุ่งใหญ่เซซาโว่ (ปัจจุบันคือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร หรือเขตมาดกโลกทุ่งใหญ่นเรศวร)เพราะโดยนิสัยแล้วชาวกะเหรี่ยงนั้นรักสงบ หลีกเลี่ยงสงคราม ชาวกะเหรี่ยงจึงเลือกที่จะตั้งที่อยู่อาศัยลึกเข้าไปในป่าใหญ่
ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๓๖๕ (ในสมันรัชกาลที่ ๓ )ชาวกะเหรี่ยงกลุ่มนี้ได้ช่วยกับขัยไล่ทหารพม่าออกจากสยาม พระเจ้าแผ่นดินสยามจึงได้แต่งตั้งหัวหน้ากะเหรี่ยงให้เป็นเจ้าเมืองสังขละบุรี มีบรรดาศักดิ์เป็น “พระศรีสุวรรณคีรี” (ที่ตั้งของเมืองสังขละบุรีในยุคนั้นคือบ้านเสน่ห์พ่อง ตำบลไล่โว่ในปัจจุบัน) เดิมเมืองสังขละบุรี ตั้งอยู่ ณ บ้านสะเน่พ่อง ราษฏรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง มีพระศรีสุวรรณคีรี เป็นเจ้าเมืองสืบทอดตำแหน่งกันมา ๕ ท่าน จนกระทั่งมีการปรับปรุงระเบียบการปกครองท้องถิ่นสมัยรัชกาลที่ ๕ เปลี่ยนฐานะเมืองสังขละบุรีเป็นอำเภอ พระศรีสุวรรณคีรีที่ ๕ (ทะเจียงโปรย เสตะพันธ์) รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นนายอำเภอคนแรกของสังขละบุรี แต่เดิมแยกการปกครองเป็น ๒ ตำบล โดยถือลำน้ำกษัตริย์ (กาสะ) เป็นเส้นแบ่งการปกครอง คือ
ตำบลไล่โว่ อยู่ตอนใต้ของลำน้ำกษัตริย์ (กาสะ) กำนันปกครองติดต่อกันมาจนปัจจุบัน คือ

กำนันยงไหล่
กำนันเวียแตะ
กำนันเท่ห์นง

กำนันเจี่ยนุ
กำนันเอ่งบ่า
กำนันซ่าวิ

กำนันบวร เสตะพันธ์
กำนันคาจง เสตะพันธ์
กำนันไมตรี เสตะพันธ์

กำนันอานนท์ เสตะพันธ์
กำนันไพบูลย์ ช่วยบำรุงวงศ์    
ตำบลลังกา อยู่ตอนเหนือของลำน้ำกษัตริย์ (กาสะ) มีกำนันปกครองกันมา ๕ คน คือ

กำนันเมียะเพิ่ง
กำนันท่องเกย์
กำนันไป่เยาะเอง

กำนันปวยแตะ
กำนันก้องนุ    
ระหว่างที่พระศรีสุวรรณคีรีที่ ๕ ( ทะเจียงโปรย เสตะพันธ์ เป็นนายอำเภอสังขละบุรี พ.ศ.๒๔๓๘-๒๔๖๗) มีหลักฐานปรากฏว่าที่บริเวณหมู่บ้านก่องเผิงลำน้ำปะคะไหลลงสู่ลำน้ำกษัตริย์ (กาสะ) มีการจัดตั้งสถานีตำรวจ เพื่อบริการประชาชนในตำบลไล่โว่ และตำบลลังกา ในปี พ.ศ.๒๔๘๒ ตำบลลังกาถูกยุบมารวมกับตำบลไล่โว่ จึงเป็นตำบลไล่โว่ตำบลเดียวกระทั่งปัจจุบัน คำว่า “ไล่โว่” เป็นภาษากะเหรี่ยง มีความหมายว่า “หินแดง หรือผาแดง”
 
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลแม่จันทะ อำเภออุ้งผาง จังหวัดตาก
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และ  
      ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
ประชาชนในตำบลไล่โว่ จะประกอบอาชีพทำไร่ ทำนาโดยส่วนใหญ่ และมีกลุ่มอาชีพเสริมที่สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว ดังนี้

กลุ่มแม่บ้านสะเน่พ่อง (ทำไม้กวาด)

กลุ่มแม่บ้านกองม่องทะ (ร้านค้าชุมชน)

กลุ่มแม่บ้านกองม่องทะ (ทอผ้าพื้นบ้านประยุกต์)

กลุ่มแม่บ้านกองม่องทะ (ซื้อ-ขายดอกไม้กวาด และแปรรูปหน่อไม้ดอง)

กลุ่มแม่บ้านเกาะสะเดิ่ง (ทอผ้าพื้นบ้าน)

กลุ่มแม่บ้านไล่โว่ (ทอผ้าพื้นบ้าน)

กลุ่มแม่บ้านทิไล่ป้า (ร้านค้าชุมชน)

กลุ่มแม่บ้านจะแก (ทอผ้าพื้นบ้าน)
 
 
ตำบลไล่โว่เป็น ๑ ใน ๓ ตำบล ในเขตอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่ประมาณ ๑,๗๒๓.๙๘ ตารางกิโลเมตร ประมาณ ๑,๐๗๗,๘๔๗.๕๐ ไร่ คิดเป็นพื้นที่เกษตร ๑๒,๗๐๐ ไร่ ห่างจากทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ ระยะทาง ๑.๗ กิโลเมตร
 
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด ๕,๔๕๔ คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน ๒,๙๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๕๘

หญิง จำนวน ๒,๕๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๔๒
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด ๗๕๕ ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย ๓.๑๖ คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน
สัญชาติไทย
ชาย หญิง
สัญชาติอื่นๆ
ชาย หญิง
รวม
ชาย หญิง
รวม
  บ้านสะเน่พ่อง ๑๖๖ ๓๘๐ ๓๔๓ ๑๖๓ ๑๔๑ ๕๔๓ ๔๘๔ ๑,๐๒๗  
บ้านกองม่องทะ ๒๑๔ ๔๑๕ ๓๕๘ ๔๐๐ ๓๒๑ ๘๑๕ ๖๗๙ ๑,๔๙๔
  บ้านเกาะสะเดิ่ง ๕๕ ๑๕๗ ๑๔๗ ๑๙ ๑๐ ๑๗๖ ๑๕๗ ๓๓๓  
บ้านไล่โว่ ๖๕ ๑๖๒ ๑๓๒ ๑๔๓ ๙๙ ๓๐๕ ๒๓๑ ๕๓๖
  บ้านทิไล่ป้า ๘๘ ๒๒๗ ๒๒๔ ๑๔๓ ๑๑๔ ๓๗๐ ๓๓๘ ๗๐๘  
บ้านจะแก ๑๖๗ ๓๙๕ ๓๕๙ ๓๑๘ ๒๘๔ ๗๑๓ ๖๔๓ ๑,๓๕๖
    รวม ๑,๗๓๖ ๑,๕๖๓ ๑,๑๘๖ ๙๖๙ ๒,๙๒๒ ๒,๕๓๒ ๕,๔๕๔
 
หมายเหตุ ข้อมูลจากสำนักทะเบียนราษฎร์ อำเภอสังขละบุรี ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : ๐๓๔-๕๙๕๔๙๖
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10